Immanuel: "Lees niet om te lezen, maar om te geloven.

Welkom

Bij de gemeenschappelijke Immanuel parochie. Bestaande uit de parochies Nieuw-Schoonebeek, Weiteveen, Schoonebeek, Coevorden en Steenwijksmoer.

Wij wensen u veel leesplezier op onze nieuwe website. Mocht u nog vragen, opmerkingen of tips hebben, laat het ons gerust weten!

De gemeenschappelijke parochies


Snel een antwoord:

Welkom op de site van het R.K. geloofsgemeenschap Immanuel, het samenwerkingsverband in Zuidoost Drenthe van de parochies te  Nieuw-Schoonebeek, Weiteveen, Schoonebeek, Coevorden en Steenwijksmoer.

De vijf parochies maken deel uit van het bisdom Groningen-Leeuwarden en horen bij het vicariaat Groningen/Drenthe.

Over ons

Sinds 2010 werken de besturen van de vijf parochies van Weiteveen, Nieuw-Schoonebeek, Schoonebeek, Coevorden en Steenwijksmoer samen. De samenwerking startte omdat de vijf parochies samen één pastoraal team kregen. In de komende jaren zal de huidige samenwerking tussen de parochies zoveel mogelijk langs de weg van de geleidelijkheid geïntensiveerd worden zodat de fusie tot één parochie met de naam Immanuel een “natuurlijk” sluitstuk zal zijn. Het is de intentie om de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zoveel mogelijk bij de huidige parochies, de toekomstige locatieraden, te laten.

In Immanuel werken de volgende parochies samen: 

  • H. Bonifatius te Nieuw-Schoonebeek
  • O.L.V. Koningin van de Vrede te Weiteveen
  • H. Nicolaas te Schoonebeek
  • H. Willibrordus te Coevorden
  • H. Franciscus van Assisië te Steenwijksmoer

Doelstellingen van Immanuel zijn:

•          Het bevorderen van interparochiële coördinatie op het vlak van liturgie, catechese en diaconie

•          Het bevorderen van samenwerking en afstemming tussen de koren,  kosters en overige werkgroepen in de vijf parochies

•          Het creëren en in stand houden van goede werkomstandigheden voor de leden van het pastorale team

Voorzitter van Immanuel is pastoor K. Tolboom

Vice-voorzitter is de heer S.J. Lijklema

Secretaris is de heer B.H.J. Meulman

Penningmeester is mevrouw M. Gerth

Kerkbalans 2017

Wilt u meer weten over de Aktie Kerkbalans dan kunt u dit vinden onder deze link: https://www.youtube.com/watch?v=j_uxV7X8US4